Wybierz ligę

Regulamin rozgrywek Extraliga.pl

 

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest:

a) rejestracja zespołu poprzez email: bydgoszcz@pfsport.pl

b)terminowe dokonanie opłaty wpisowego zgodnego z poziomem rozgrywkowym (Liga A, Liga B, Liga C). Terminy opłat prezentują się następująco:
*płatność jednorazowa – 7 dni od wystawienia faktury
*płatność ratalna – 2 raty (+ 5% wpisowego) 
*płatność ratalna – 4 raty (+ 10% wpisowego) 

c) organizator zastrzega sobie możliwość czasowego wprowadzenia promocji i rabatów w trakcie  zgłaszania zespołów do ligi.

d) podpisanie umowy między sponsorem/kapitanem a Extraligą.pl

2. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek Extraliga.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników regulaminu oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących zasad gry obowiązujących w lidze.

3. Rozgrywki prowadzone są w systemie - jesień/wiosna wg terminarza przedstawionego na stronie www.extraliga.pl

4. Każda drużyna zobowiązana jest do wytypowania osoby (reprezentanta/managera drużyny), która będzie odpowiedzialna za:

a) niedopuszczenie do gry nieuprawnionych bądź zawieszonych zawodników (kartki sumują się we  wszystkich typach rozgrywek)

b) zachowanie zespołu podczas meczu jak i po jego zakończeniu

c) zgłaszanie protestów i reklamacji

d) kontakt z organizatorem rozgrywek

e) zgłoszeniem bądź wycofaniem zespołu z rozgrywek

f) uczestnictwo w obowiązkowych zebraniach, konferencjach prowadzonych przez organizatora rozgrywek.

5. Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. W przypadku dwóch drużyn o podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów o założenie znaczników (znaczniki dostarcza organizator rozgrywek). W przypadku gdy drużyna posiada drugi komplet koszulek a numery różnią się od pierwotnych, kapitan drużyny jest zobowiązany do naniesienia poprawek na protokole meczowym.

6. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek w trakcie trwania sezonu, mecze z jego udziałem, uważa się za nieodbyte lub walkower. Jeżeli drużyna rozegra więcej niż 50% meczy, resztę spotkań zapisywane jest jako walkower dla przeciwnika. W sytuacji gdy drużyna nie rozegra 50% spotkań w sezonie, mecze uważa się za nieodbyte.

7. Minimalna liczba zgłoszonych zawodników do rozgrywek to 6 osób. Maksymalna bezpłatna liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek to 18. Za 19 i każde kolejne zgłoszenie pobierana jest opłata w kwocie 25 PLN, którą należy wpłacić na konto POLSKIEJ FEDERACJI FUTBOLU SZEŚCIOOSOBOWEGO o numerze 77 1050 1139 1000 0024 3064 6444 z dopiskiem Opłata za dodatkowego zawodnika - Imię, nazwisko oraz drużyna. O dopisaniu nowego zawodnika należy poinformować minimalnie dzień szybciej. Możliwość dopisania zawodnika nie obowiązuje w 3 ostatnich kolejkach ligi.

8. Zawodnicy zgłaszający się do udziału w rozgrywkach EXTRALIGA muszą mieć rocznikowo 18 lat (za wyjątkiem zawodników zgłoszonych do pierwszego sezonu 2012/2013). Nie wyznacza się górnej granicy wieku.

9. W trakcie sezonu możliwe jest dokonanie transferów:

a) za każdy transfer pobierana jest opłata w kwocie 25 PLN, którą należy wpłacić na konto POLSKIEJ FEDERACJI FUTBOLU SZEŚCIOOSOBOWEGO o numerze 77 1050 1139 1000 0024 3064 6444 z dopiskiem Transfer - Imię, nazwisko oraz drużyna.

b) dodatkowo każdy zespół może bezpłatnie w ramach okienka transferowego wykreślić zawodnika, który nie zagrał ani jednego meczu w danym zespole w trakcie obecnego sezonu i w to miejsce zgłosić innego. Skreśleni gracze mogą wystąpić w innym, dowolnym, zespole.

c) limit 2 transferów na drużynę (przykładowo drużyna z ligi A może pozyskać po 1 zawodniku z ligi A oraz B

d) okienko transferowe trwa jedynie w okresie przerwy między rundami.

10. Zawodnicy występujący w obuwiu niedozwolonym przez organizatora (buty z metalowymi kołkami) nie zostaną dopuszczeni do meczu przez sędziego zawodów,

11. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej, oraz okazania go na wezwanie organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej).

12. Organizator ma prawo wycofać zespół z rozgrywek za:

a) niedokonanie w terminie opłat z tytułu kar,

b) łamanie regulaminu Extraligi w sposób rażący,

c) wybitne niesportowe zachowania zawodników i osób związanych z drużyną, przed, w trakcie i po meczu,

d) 3-krotną weryfikację wyniku walkowerem na niekorzyść drużyny.

13. W przypadku wycofania lub wykluczenia zespołu z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Dodatkowo drużyna ponosi koszty za niedokończone spotkania w sezonie, które są zakwalifikowane za walkower bądź mecze nieodbyte.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze do celów marketingowych oraz promocji rozgrywek.

15. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

II. ZASADY ROZGRYWEK

1.Zasady zrzeszenia zawodników dla poszczególnych lig:

Liga A

a) Rozgrywki prowadzone są w formule pół-open, w każdej drużynie występować może maksymalnie 3 zawodników „zrzeszonych”. Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który w trakcie trwania rozgrywek extraligi (osobno rundy jesiennej jak i wiosennej), zaliczył obecność na boisku w rozgrywkach III lub IV ligi rozgrywek PZPN lub Ekstraklasy Futsalu. Zawodnicy, którzy na co dzień reprezentują kluby V-ligowe nie są traktowani jako zawodnicy zrzeszeni, jedynym ograniczeniem jest maksymalna ilość 2 zawodników z tego samego klubu w rozgrywkach PZPN.

b) Limit nie dotyczy zawodników występujących w rozgrywkach A i B klasy.

c) Zawodnicy występujący klasie wyższej niż III liga, nie mogą brać udziału w rozgrywkach Extraliga.pl

d)Istnieje możliwość wymiany jednego zawodnika zrzeszonego po zakończeniu rundy jesiennej

Liga B

a)Rozgrywki prowadzone są w formule pół-open, w każdej drużynie występować może maksymalnie 3 zawodników „zrzeszonych”. Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który w trakcie trwania rozgrywek extraligi (osobno rundy jesiennej jak i wiosennej), zaliczył obecność na boisku w rozgrywkach III,IV lub V ligi rozgrywek PZPN lub Ekstraklasy Futsalu.

b)Limit nie dotyczy zawodników występujących w rozgrywkach A i B klasy.

c)Zawodnicy występujący klasie wyższej niż III liga, nie mogą brać udziału w rozgrywkach Extraliga.pl

d)Istnieje możliwość wymiany jednego zawodnika zrzeszonego po zakończeniu rundy jesiennej.

2. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępnym na stronie http://www.extraliga.pl

3. Rozgrywki prowadzone będą na sztucznej nawierzchni, piłką nr 5 na bramki o rozmiarach 5mx2m.

4. W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z 6 zawodników w tym bramkarz i maksymalnie 12 zawodników rezerwowych.

5. Przed meczem kapitanowie drużyn, zobowiązani są do udzielenia sędziemu zawodów, informacji na temat obecności zawodników występujących w zawodach.

6. Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów do założenia znaczników (drogą losowania).

7. Strój bramkarza musi wyraźnie odróżniać się od pozostałych zawodników.

8. Kapitan drużyny zobowiązany jest do posiadania opaski kapitańskiej i noszenia jej na ramieniu w sposób widoczny dla sędziego zawodów.

9. Kapitan drużyny jest jedyna osobą, która ma prawo do rozmowy i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią zawodów w trakcie i po meczu.

10. Czas trwania meczu: 2x30 minut.

11. Wyróżniamy dwa przypadki walkowerów:

a) W przypadku gdy drużyna przeciwna nie stawi się na zawody bez wcześniejszego poinformowania lub spóźni się więcej niż 5 minut, sędzia zawodów odgwizduje walkowera. Zespół, który nie przystąpił do zawodów otrzymuje:

-2 pkt,

- 0:3 w bramkach,

- 200 zł kary.

W przypadku gdy drużyna przeciwna zgodzi się na spóźnienie rywala więcej niż 5 minut, mecz zostaje skrócony o czas jaki spóźnił się zespół.

b) W przypadku gdy drużyna przeciwna nie stawi się na zawody informując wcześniej o nieobecności.

-1pkt

-0:3 w bramkach

- oraz 100 zł kary

12. Po odbytych zawodach kapitanowie zespołów zobowiązani są do zapoznania się z protokołem meczowym w celu weryfikacji wyniku, strzelców bramek, asystentów oraz kar w postaci kartek nałożonych na poszczególnych graczy podczas meczu.

13. Jeśli piłka, którą rozgrywane jest spotkanie zostaje wybita poza ogrodzenie boiska to przedstawiciel drużyny, której zawodnik wybił futbolówkę jest zobligowany do udania się po nią i przyniesienie jej z powrotem na boisko. Jeśli tego nie uczyni drużyna zostanie obciążona kwotą równorzędną kwoty zakupu nowej piłki, którą musi opłacić do terminu kolejnego spotkania. W przypadku gdy piłka zostanie zniszczona bądź przebita, drużyna również zostanie obciążona kwotą równorzędną kwoty zakupu nowe piłki, w termini do kolejnego spotkania. 

14. W rozgrywkach EXTRALIGA zespól za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt. Nie przyznaje się punktów za przegraną.

15. O kolejności w tabeli na koniec sezonu decyduje większa liczba punktów. W przypadku zespołów z ta sama ilością punktów o miejscu w tabeli decyduje:

a) bezpośredni pojedynek,

b) bilans zdobytych i straconych bramek,

c) większa liczba zdobytych bramek,

d) w przypadku większej ilości niż dwie drużyny z tą samą liczbą punktów, decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca tylko bezpośredni pojedynek,

e) klasyfikacja fair-play,

f) losowanie.

16. Sezon rozgrywek EXTRALIGA podzielony jest na dwie fazy:

a) Faza Zasadnicza-obowiązuje w systemie jesień/wiosna, zostaje wyłoniony Mistrz Miasta.

b) Faza Finałowa- do fazy finałowej zostają zakwalifikowani tylko Mistrzowie Miast, spośród których w turnieju finałowym zostanie wyłoniony Mistrz Polski Extraliga.pl.

17. Przekładanie spotkań:

a) aby przełożyć spotkanie należy otrzymać zgodę drużyny przeciwnej.

b) drużyna, która przekłada spotkanie musi dostosować się do terminów drużyny przeciwnej

c) do rozegrania zaległych zawodów należy wykorzystać terminy, które oferuje organizator rozgrywek bądź samodzielnie zorganizować terminu spotkania .

d) na rozegranie zaległego spotkania zespoły maja 14 dni od momentu przełożenia. Jeżeli mecz nie dojdzie do skutku, drużyna, która przekładała spotkanie zostanie ukarana walkowerem.

III. PRZEPISY GRY

1. Wymagana, minimalna liczba graczy potrzebna do rozpoczęcia meczu 5.

2. Długość spotkania 2 x 30 minut.

3. Kapitanowie zespołów mają obowiązek noszenia opaski kapitańskiej (będzie możliwość kupna bądź wypożyczenia za opłatą).

4. Jeżeli w wyniku otrzymanych kartek w zespole pozostanie mniejsza liczba zawodników niż 5, drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower 3:0, chyba, że wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu.

5. Każda z drużyn może przeprowadzić nieograniczoną liczbę zmian, dozwolone są zmiany powrotne.

6. Zmiany zawodników  dokonywane są w dowolnym fragmencie meczu, bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu zawodów i nie wymagają przerwy w grze. Muszą się jednak odbyć w wyznaczonej strefie (wysokość własnego pola karnego) i jako pierwszy boisko musi opuścić zawodnik schodzący.

7. Źle przeprowadzona zmiana skutkuje otrzymaniem napomnienia przez zawodnika wchodzącego oraz przyznaniem rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej, w miejscu gdzie znajdowała się piłka.  Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, zawodnik zostaje ukarany żółtą kartką.

8. Zmiana bramkarza każdorazowo musi zostać zgłoszona sędziemu, a jej wykonanie musi odbyć się w trakcie przerwy w grze.

9. Po stracie bramki, gra wznawiana jest ze środka boiska. Wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na własnej połowie.

10. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

11. Wrzuty wykonywane są według obowiązujących postanowień PZPN.

12. W rozgrywkach obowiązują rzuty wolne pośrednie oraz bezpośrednie, o rodzaju rzutu decydują obowiązujące postanowienia PZPN. 

13. Odległość przeciwnika od piłki podczas wznawiania gry wynosi 5 metrów.

14. Jeżeli piłka opuszcza pole gry przez linię bramkową i grę wznawiać będzie drużyna broniąca, piłkę należy ustawić w dowolnym miejscu pola bramkowego i wprowadzić ją nogą poza pole karne.

15. Rzut karny wykonywany jest z linii wyznaczającej pole karne.

16. Zawodnik będący w posiadaniu piłki nie może być atakowany wślizgiem, w innych przypadkach wślizg jest dozwoloną formą gry, o prawidłowości wykonanego wślizgu decyduje sędzia zawodów w oparciu o postanowienia PZPN. W przypadku nieprawidłowego wykonania wślizgu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni oraz może ukarać zawodnika karą indywidualną.

17. Zawodnicy karani są kartkami według obowiązujących postanowień PZPN.

18. Zawodnik, który został ukarany bezpośrednią czerwona kartką lub otrzyma drugie napomnienie w tych samych zawodach zostaje wykluczony z gry. Czerwona kartka skutkuje graniem w osłabieniu przez 10 minut. Zawodnik ukarany czerwona kartką nie może już wejść na boisko. Drużyna po upływie ustalonego czasu może wprowadzić innego zawodnika w jego miejsce. Wyjątek stanowi czerwona kartka zakwalifikowana przez sędziego jako kartka za zagranie brutalne bądź wulgarne. W tym wypadku zespół gra w osłabieniu do końca meczu.

19. Nadrzędna zasada dla zawodników grających w EXTRALIDZE to zasada FAIR PLAY.

20. W pozostałych, nieuregulowanych kwestiach obowiązują aktualne przepisy gry w piłkę nożną.

21. Wszelkie spory wynikające z interpretacji regulaminu rozpatruje komisja ligi.

IV. SANKCJE KARNE

1. Niedopuszczalne jest przebywanie kibiców na boisku ani na ławkach rezerwowych.

2. Protesty dotyczące rozegranego meczu muszą być złożone maksymalnie w przeciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: kontakt@extraliga.pl. Wszystkie wnioski złożone po przekroczeniu terminu nie będą rozpatrywane.

3. Zawodnik, który otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę zastaje zawieszony na jeden mecz, chyba że komisja podejmie decyzję o wydłużeniu zawieszenia.

4. Zawieszenia i kary finansowe związane uzależnione są od następującej reguły:

4 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

6 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 30 zł

8 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 40 zł

10 żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 50 zł

12 i każda kolejna żółta kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 60 zł

1 czerwona kartka  – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 20 zł

2 czerwona kartka – zawieszenie na jeden mecz oraz kara w wysokości 30 zł

3 czerwona kartka – zawieszenie na dwa mecze oraz kara w wysokości 40 zł

4 i każda kolejna czerwona kartka – zawieszenie na dwa mecze oraz kara w wysokości 50 zł

5. Wszelkie kary finansowe należy w ciągu 7 dni uregulować na konto bankowe Polskiej Federacji Futbolu Sześcioosobowego o numerze  77 1050 1139 1000 0024 3064 6444.

6. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych (np. uderzenie przeciwnika czy znieważenie sędziego)

Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do:

a) drużyn w postaci ujemnych punktów, kar finansowych lub wykluczenia z rozgrywek,

b) zawodników w postaci kar finansowych, zawieszenia lub wykluczenia z rozgrywek),

c) w sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych  z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik rozgrywek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego Extraliga.pl.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

3. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek EXTRALIGI powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia lub oświadczyć, że posiada ważne ubezpieczenie NNW, obejmujące  ochroną uprawianie amatorskiego sportu. Organizator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym: kontuzji i innych uszczerbków na zdrowiu, jakich zawodnicy doznali w trakcie trwania rozgrywek EXTRALIGI.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inny sprzęt zawodników pozostawiony na obiektach sportowych.

6. Zawodnicy jak i ich kibice odpowiadają za porządek w miejscu spotkania, przed w trakcie i po meczu. Proszeni są o przestrzeganie podstawowych norm kultury osobistej i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, innych kibiców i organizatora.

7. Zawodnicy zobowiązują się do dbania o czystość w trakcie i po meczu w obrębie swojej strefy wyznaczonej przez organizatora. Organizator lub sędzia ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu regulaminu.

8. Zgodnie z założeniami programu „Moje boisko- Orlik 2012” obiekty, na których rozgrywane są mecze w rozgrywkach Extraliga.pl są ogólnodostępne, a korzystanie z nich bezpłatne. Opłata pobierana za sezon od zespołów jest opłatą za obsługę serwisu www.extraliga.pl, obsługę techniczna, obsługę medialną oraz obsługę  sędziowską.

9. Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga organizator.

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto